Papier & Kantoor garandeert dat met uw gegevens zorgvuldig zal worden omgegaan. Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de bestellingen en eventueel door u aangegeven opties.

Privacyverklaring

Papier & Kantoor, onderdeel van Sealaprint BV, (hierna kortweg Sealaprint) gevestigd aan de Ottostraat 4, 6716 BG te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Papier & Kantoor (onderdeel van Sealaprint BV)
Ottostraat 4
6716 BG, te Ede
Telefoon: 0318-650720
Internet: www.papierenkantoor.nl
E-mail: info@papierenkantoor.nl
KVK: 08153663

Via de website www.papierenkantoor.nl van Sealaprint worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. Sealaprint respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. (http://www.privacy-regulation.eu/nl/)

Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens Sealaprint verzamelt en gebruikt; en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw emailadres en/of telefoonnummer achterlaten bij het stellen van een vraag of het maken van een afspraak op sealaprint.com.

Sealaprint verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door betrokkenen zelf aan ons worden verstrekt (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):
– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Geslacht (t.b.v. tenaamstelling factuur en eventuele correspondentie)

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:
– U gebruik laten maken van onze dienstverlening;
– Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
– U toegang verlenen tot uw account;
– Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
– Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
– Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;
– Het verbeteren van onze dienstverlening.
Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Minderjarigen
Sealaprint heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Verstrekking aan derden
Sealaprint verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens
U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via het Controlpanel. Eenmaal ingelogd vindt u uw contactgegevens en kunt u deze wijzigen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sealaprint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@sealaprint.com of bel ons via het op de website aangegeven telefoonnummer.

Sealaprint heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (Comodo RSA Extended Validation Secure Server CA) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Sealaprint maakt GEEN gebruik van cookies. Sealaprint maakt gebruik (of kan desgewenst gebruik maken) van de volgende applicaties:
– Google Analytics.

 

Opgesteld mei 2018

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.